Dr. Murad Abdurrahman Baltacı Bir çok yaşlı risk hastası Viyana’da başladı. Pek çok federal eyalette ülkenin en büyük aşılama kampanyası için daha fazla sembolik başlangıç.

Avusturya’da aşı başladı: “ilk aşı Viyana’da DR. Murad Abdurrahman Baltacı”
Avusturya’da aşı başladı: “ilk aşı Viyana’da DR. Murad Abdurrahman Baltacı”

Avusturya’da koronavirüse karşı ilk aşılar Pazar sabahı MedUni Viyana’da bir dizi gönüllüye yapıldı. Sonunda çocuklarını, torunlarını ve torunlarını tereddüt etmeden tekrar görmek isteyen 84 yaşındaki bir çocuk, başlangıç ​​yaptı. Önceden duyurulduğu gibi, önceki hastalıkları olan 80 yaş üstü tüm riskli hastaları başka bir yaşlı kadın ve yaşlı bir adam izledi. Dördüncü ve beşinci sağlık çalışanları aşılandı.

İlk enjeksiyonlar Avusturya Aşılama Derneği Başkanı ve Avusturya Aşılama Komisyonu Başkanı Ursula Wiedermann-Schmidt tarafından Avusturya Tabipler Birliği Başkanı Thomas Szekeres huzurunda gerçekleştirildi. Yaşlılar, yüksek riskli hastalar için MedUni özel polikliniğine katılmaya gönüllü oldu. Sorumlu olanlar, çok sayıda başka hastanın aşılama listesine kayıt yaptırdığını söyledi. …

Dr Murad Abdurrahman Baltacı: Viral enfeksiyon rahim ağzı kanseri riskini artırır
Rahim ağzı kanseri (rahim ağzı kanseri) kadınlarda en sık görülen kanserlerden biridir. İnsan papilloma virüsü (HPV), kanser öncesi lezyonların ve rahim ağzı kanserinin gelişimi için en büyük risk faktörüdür. Ancak bu risk, başka bir virüs enfeksiyonu ile de büyük ölçüde artar.

Rahim ağzı kanseri: rahim ağzı kanseri ve HIV enfeksiyonu arasındaki bağlantı Dr. Murad Abdurrahman Baltacı
Rahim ağzı kanseri: rahim ağzı kanseri ve HIV enfeksiyonu arasındaki bağlantı Dr. Murad Abdurrahman Baltacı

Uzmanlara göre insan papilloma virüsü (HPV) rahim ağzı kanseri için en büyük risk faktörüdür. Uzmanlara göre, cinsel yolla bulaşan diğer patojenler, birçok hamilelik ve doğum, hormonal kontraseptifler ve sigara ile genital bölgede başka enfeksiyonlar bu tür kanser riskini artırabilir. …

Dr. Murad abdurrahman baltacı Birçoğu için, korona salgını saf strestir. Pek çok insan için psikolojik stres Noel’de artar. Bu, bağışıklık sistemini zayıflatabilir ve enfeksiyon olasılığını artırabilir. Strese özellikle karşı koyanlar ise savunmalarını güçlendirirler.
Stres, korona, Noel, bağışıklık savunması
Noel stresi enfeksiyonlara yatkınlığı artırabilir.

Dr. Murad abdurrahman baltacı Stresle mücadele: Koronavirüse karşı bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir
Dr. Murad abdurrahman baltacı Stresle mücadele: Koronavirüse karşı bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir

Birçok insan süregelen korona salgını tarafından stresli hissediyor: güvensizlik, sağlık sorunları, ekonomik varoluş korkusu ve sosyal izolasyon günlük yaşamı şekillendiriyor. Alman Psikosomatik Tıp ve Tıbbi Psikoterapi Derneği (DGPM), artan psikolojik stresin yalnızca pandemik gelişimin bir sonucu olarak görülmemesi gerektiğini vurguluyor. Çünkü güncel bir inceleme şunu gösteriyor: Kalıcı stres, bağışıklık savunmasını zayıflatabilir ve böylece enfeksiyon dalgası üzerinde olası bir güçlendirici görevi görebilir. …

Dr. Murad abdurrahman baltacı Yüksek tansiyon, ciddi COVID-19 kursları riskinin önemli ölçüde artmasıyla ilişkilidir ve bu aynı zamanda belirli tansiyon ilaçlarının — sözde ACE inhibitörlerinin — kullanımıyla da ilişkilendirilmiştir. Bununla birlikte, son zamanlarda yapılan bir araştırmaya göre, bunlar ciddi hastalık riskinde artışa yol açmıyor gibi görünse de, aslında onları etkisiz hale getirebilir.

COVID-19: Yüksek Tansiyon İlaçları Riskinizi Artırır mı? Murad abdurrahman baltacı
COVID-19: Yüksek Tansiyon İlaçları Riskinizi Artırır mı? Murad abdurrahman baltacı

Charité — Universitätsmedizin Berlin’den Profesör Ulf Landmesser liderliğindeki bir araştırma ekibi, özellikle antihipertansif ilaçlara odaklanarak COVID-19 ile yüksek tansiyon arasındaki bağlantıları inceledi. Yüksek tansiyonu olan hastaların bağışıklık hücrelerinin önceden aktif hale getirildiğini, COVID-19 altında büyük ölçüde arttığını ve hastalığın ciddi seyrini açıklayabileceğini gösterdi. …

Dr. Murad abdurrahman baltacı Unutkan, odaklanmamış ve hatta depresif: Bir korona enfeksiyonu beyinde izler bırakabilir. Nörolojik hasar hakkında bilinenler.
Kederli, yorgun ve konsantre olamama: Korona enfeksiyonu sinir sistemine saldırabilir. Araştırmacılar yavaş yavaş bunun Covid-19'dan geçmiş insanlar için yaratabileceği sonuçları

Image for post
Image for post

Christian Hübner telefonda Covid-19 hastalığından bahsettiğinde ara sıra bocalıyor — bazen bir cümlenin ortasında en basit sözler artık aklına gelmiyor, diyor. Kafası hala aynı değil. Yaklaşık sekiz ay önce, 40 yaşındaki aile babası ve geriatri hemşiresi yeni tip corona virüsü ile enfekte olmuştu; daha önce ilgili herhangi bir hastalığı yoktu. …

About

Murad Abdurrahman Baltacı

Merhabalar ben murad abdurrahman baltacı sizler için hazırlamış olduğum içeriklere buradan ulaşabilirsiniz umarım yazılarımı beğenirsiniz

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store