Avusturya’da aşı başladı: “ilk aşı Viyana’da DR. Murad Abdurrahman Baltacı”

Dr. Murad Abdurrahman Baltacı Bir çok yaşlı risk hastası Viyana’da başladı. Pek çok federal eyalette ülkenin en büyük aşılama kampanyası için daha fazla sembolik başlangıç.

Avusturya’da aşı başladı: “ilk aşı Viyana’da DR. Murad Abdurrahman Baltacı”
Avusturya’da aşı başladı: “ilk aşı Viyana’da DR. Murad Abdurrahman Baltacı”

Pfizer patronu: “Bilim kazanır”

Pfizer Avusturya başkanı Robin Rumler, Pazar günü Avusturya’daki ilk Covid aşılamasından sonra düzenlediği basın toplantısında “bilim zaferi” nden söz etti. Bir çalışma, aşının yüzde 95 etkili olduğunu göstermiştir. “Pfizer / Biontech’in Avusturya’da sunduğu neredeyse üç milyon insan için aşılarımız var.”

Written by

Merhabalar ben murad abdurrahman baltacı sizler için hazırlamış olduğum içeriklere buradan ulaşabilirsiniz umarım yazılarımı beğenirsiniz

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store