Dr. Murad abdurrahman baltacı Stresle mücadele: Koronavirüse karşı bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir

Dr. Murad abdurrahman baltacı Birçoğu için, korona salgını saf strestir. Pek çok insan için psikolojik stres Noel’de artar. Bu, bağışıklık sistemini zayıflatabilir ve enfeksiyon olasılığını artırabilir. Strese özellikle karşı koyanlar ise savunmalarını güçlendirirler.
Stres, korona, Noel, bağışıklık savunması
Noel stresi enfeksiyonlara yatkınlığı artırabilir.

Dr. Murad abdurrahman baltacı Stresle mücadele: Koronavirüse karşı bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir
Dr. Murad abdurrahman baltacı Stresle mücadele: Koronavirüse karşı bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir

Written by

Merhabalar ben murad abdurrahman baltacı sizler için hazırlamış olduğum içeriklere buradan ulaşabilirsiniz umarım yazılarımı beğenirsiniz

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store